Kultur

Kultur-och fritidsansvariga i Kristianstad kommer att bjuda på fria konserter kallade Musikaliska Strandhugg på tio torsdagskvällar klockan 19 från juni och framåt. “Det kommer att bli ett blandat program med musik med olika konstnärer och musiker, allt från pop och vind band för att folk sånger och världsmusik, för att passa en bred publik. ” En mycket bra litterär festival, Kristianstad Bokfestival, hålls den 7-8 September 2012 (med en liten start på kvällen den 6 september) har blivit en av de största litterära evenemang i Skåne. nu i festivalens fjortonde år presenterar årets evenemang ett utökat program med fokus på den nordiska länderna, tre dagar, två författarscener, drama och mycket prat om böcker och mycket mer därtill.

hotell Kristianstad